Vignetter til danske Digtere 1832 A. W. Schack-Staffeldt

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
A. W. Schack-Staffeldt (født den 31 Marts 1770. † 1826)

Hvad Blomsten drømmer mangen Sommernat,
Hvad Vinden hvidsker i det grønne Krat,
Mens Morgenskyer Engene bedugge,
Fortalte Alferne Dig ved din Vugge,
Og hvad Du hørte kunde Du ei glemme,
Thi lød din Sang for os, som Alfers Stemme.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems