Fem og tredsindstyve Smaavers 46.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
46.

Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden,
Men i dit Øie—Moderhjertet—Qvinden.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems