H.C. Andersen Leilighedsdigte 11. Jagtherrens Skaal.

H.C. Andersen Leilighedsdigte 11.

Jagtherrens Skaal.

Diana selv med Falk paa Haand
Kom, som til sin Endymion,
Men ei hun sig bag Skyen dulgte,
Jagtherren hun i Skoven fulgte,
Høit Bøssen knalded’, Dyret faldt,
Og Echo gjentog overalt:
:,: “Hør Jagtgudindens stolte Bud:
Jagtherrens Skud er Lykkeskud!”:,:

Den stolte Hjort sank for vor Fod,
Den gav, som Druen her, sit Blod.
Nu Skaalen tømmes maa til Bunden!
Lyd høit vor Sang i Aftenstunden!
Bandlyst er evigt Savn og Sorg,
De komme ei til Fredensborg.
:,: Jagtherrens Skaal, end mangen Gang
Til Jægersang, til Hjertets Sang! :,:

Naar Vint’ren isner Blad og Siv,
En Drøm er da Dryadens Liv,
I Drømme Hornets Klang hun hører,
Hun veed, hvad sig i Skoven rører,
Og vil til Sommer, saligt vakt,
Fortælle om vor muntre Jagt.
:,: Høit Blad og Luftning vifter da:
Jagtherrens Held! Hurra! Hurral :,:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems