Fem og tredsindstyve Smaavers 16. ( 1832)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

16. ( 1832)

Af Faae et velmeent Raad jeg fik,
Af Mange en vel streng Critik,
Af Flere Bitterhed og Bee —
Hvad kan jeg svare alle Tre?
Min nye Bog, see den jeg har
At bringe alle Tre som svar!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems