Vignetter til danske Digtere 1832 P. M. Trojel og P. K. Trojel

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
P. M. Trojel og P. K. Trojel (født den 6 Juni 1743. † 1793) (født 5 Mai 1754. † 1784)
 
Hiin sang Dumhedens Gudinde,
Denne, sang sin Skræders Priis.
Verden maa dem Krandse binde,
De for den bandt hver — et Riis.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems