Tredie Gang i Italien (Skrevet paa St. Luzia Sommeren 1846)

H.C. Andersen digt 1846

Tredie Gang i Italien

(Skrevet paa St. Luzia Sommeren 1846)

Jeg seer igen, Vesuv, dit Kjæmpe-Fyr
Og Havet for din Fod, så blaat som Himlen,
De røde Fiskerblus og Folkevrimlen,
Hvor Livet er et Solskins-Eventyr.
Jeg seer igjen den Duft, den Farve-Glorie,
Hvori de bølgebygg’de Bjerge stige;
O, ingen Barndoms gribende Historie,
Opfylder meer, end her det Virkelige!
Jeg er et Lykkens Barn, jeg fuldt det fatter,
Og ydmyg glad, taknemlig, jeg det skatter.
Neapel, tredie Gang jeg ser Dig atter!

H.C. Andersen

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems