Udenfor asylet 1844

H.C. Andersen 1844

Udenfor asylet *)

 *) Fremsagt som prolog ved en privat forestilling til indtægt for et af asylerne.

“Spillemand spiller paa Strænge,”
Spiller om Maane og Sol,
Spiller om Urten paa Enge,
Alt paa sin fattige Fiol!
Spiller med ærlig Villie,
Og man forstaaer hans Sang,
Selv den kongelige Lillie
Bæver ved Strængens Klang;
Hver en Stand og hver Alder
Ofrer til ham sin Skat,
Taksigelsens Guldmønt falder
I Spillemandens Hat.

“Spillemand spiller paa Strænge,”
Nordvinden blæser saa koldt,
Bitterlig Nød den længe
Har fattigt Barn forvoldt.
Men nu et Huus er klinet
Hyggeligt luunt især,
Vor Herre har det velsignet,
Han har de Smaa saa kjær!
Der kan de juble og bygge,
Ude nu Veiret er raat, —
Fader og Moder gaar trygge —
De Smaa, de have det godt!

“Spillemand spiller paa Strænge,”
Strømmer kun Alle til,
Om endogsaa ei længe
Violen just more vil!
Ikke Spillet I dømme,
Men kun dets Hensigt her,
Fattigt Barn lade I drømme
Sig Eders Hjerte nær,
Barnet vil huske det længe;
Tak at herhid I kom!
“Spillemand spiller paa Strænge,”
— mild er Tilhørernes Dom.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems