Hytten 1830

H.C. Andersen digt 1830

Hytten

Her i Tid, og hist i Evighed
Eet er ene nødigt: Kjærlighed.
Baggesen

Hvor Bølgen høit mod Kysten slaaer,
En ganske lille Hytte staaer;
Men rundt om paa det hele Næs,
Er ei en Plet med Græs,
Kun Himmel, Hav og nøgent Sand
Omgiver Hyttens Drømmeland;
Et Paradiis er dog det Sted,
Thi der boer Kjærlig.

Ei Sølv, ei Guld man finder der,
Men To, som har hinanden kjær,
See! Kys og Smiil paa Læben leer,
Og Øiet Sjælen seer!
De tale ei det mindste Ord,
Glemt er den hele, store Jord,
Med Kamp og Smerte, Fryd og Fred,
Thi her boer Kjærlighed.

H.C. Andersen

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems