H.C. Andersen: Studenter-Sang 14de Februar 1831 “Herskere i Aandens Rige…”

H.C. Andersen Leilighedsdigte 2.

Studenter-Sang,

den 14de Februar 1831

“Herrer vi ere i Aandernes Rige,
Vi er den Stamme, som evigt vil staae.”
C. Winther

Herskere i Aandens Rige
Er’ Studenterne forvist!
Aander maae fra Graven stige
For vort Snilles Ønskeqvist.
Folkeslægter, sjunkne Throner,
Hver en Heros, hver en Gud,
Ja, selv Romas Legioner
Reises atter paa vort Bud.
Gives der en bedre Vei?
Nei.
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Er han ene paa sin Stue,
Midt i Byens travle Buur,
Tryller snart ham Aandens Due
Mangen svunden stor Natur.
Kjækt med Hannibal han stiger
Over Alperne bag Sky,
Og med Cæsar han bekriger
Stolt Barbarerne paany!
Gives der en bedre Vei?
Nei..
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Snart med Sappho sødt han drømmer,
Alt med Hippocrat han har,
Med Justinian han dømmer,
Snart han følger med Ansgar,
Klart han kan det Svundne skue,
Livets Færdsel, Daad og Skik;
I hans lille, snevre Stue
Stige Verd’ner for hans Blik.
Gives der en bedre Vei?
Nei..
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Men han viser ei sit Snille
Ene blot ved Bog og Pen,
Tør en Fjende sig fremstille,
Lægger strax han begge hen.
Sværdet svinger han med Ære,
Bruger det mod Fjendens Skjold,
Det har denne maattet lære
Paa den kjøbenhavnske Vold!
Ei han ved paa Kampens Vei.
Nei..
:,: Det har Fjenden maatte lære
Paa den kjøbenhavnske Vold! :,:

Tro han deler Brødres Smerte,
Som sig bør den danske Mand,
Ærligt slaaer hans stolte Hjerte
For sin Konge og sit Land.
Ei han sidder kold i Krogen,
Daadfuldt er Studentens Liv,
Hjemme gransker han i Bogen,
Ude viser Lunets Bliv.
Gives der en bedre Vei?
Nei..
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Det er ham hans mindste Stykke,
Ved et Bliv, i Kjøbenhavn,
Dyrehaven selv at bygge,
Er det end ved Fastelavn.
Nyligt saae vi denne Scene,
I vor store Læsesal,
Der, bag Skovens grønne Grene,
Venter os et lystigt Bal.
Gives der en bedre Vei?
Nei..
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Skaal for gamle Danmarks Rige!
Skaal for Aandens Palme her!
Skaal for hver en trofast Pige,
Der har ret Studenten kjær!
Skaal for hende Hjertet drømmer,
Men som Læben dølge maa!
Høit i Toner Glæden strømmer,
Hver en Skygge svinde maa!
Gives der en bedre Vei?
Nej..
:,: Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei! :,:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems