Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann

H.C. Andersen Leilighedsdigte 16.

Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann

(Jeg fremsagde dette Digt som en Skaal-Tale hjemme hos Hartmann, da de vare Nygifte og skulde flytte ind i deres nye Leilighed paa Garnisonspladsen, hvor der i Stueetagen var en Slagterboutik.)

(April 1852)

Derfra skal bruse Tonernes Hær
I Verden vide, hørt fjernt og nær
Som Bølger, der orgle i Stormens Suus;
Det bliver deromme et mærkeligt Huus!
Hver Fremmed, som kommer til Kjøbenhavn,
Seer paa det og nævner da Gades Navn.
Derinde han boer med sit Jordlivs Skat,
Hun Hjerteslag har i Tonerne sat.
Det nye Hjem, der som Rosenknop
Endnu ikke har lukket sig op,
Guds Solskin der i det fuldeste Maal!
Det nye Hjem bringes denne Skaal!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems