H.C. Andersen Bryllupssange 9. Clara Hartmann og August Winding

H.C. Andersen

Bryllupssange 9.

Clara Hartmann og August Winding

Den 10 Mai 1864.

(I Kirken.)

I Prøvens Tid, paa Alvors Dag,
Slaaer Hjertet just med stærke Slag,
Og Kjærlighedens Rose groer,
Udfolder sig saa kraftig stor;
Hvad siger det, om Verden brast,
Naar Hjerterne kun holder fast.

Med Barne-Sind i Barne-Aar
I mødtes i den unge Vaar,
I Solskin, Blomstren, Glædes Sang;
I Danmark var der fred den Gang;
Nu sænker her sig Sørgeflor;
Men Kjærlighedens Rose groer.

Velsignelse har hvert dens Blad,
Den løfter, styrker og gjør glad;
I Alvors Dage Held og Magt
Ved Sammenholdet bliver lagt;
Det føle og forstaae I To,
I Kjærlighed, i Haab og Tro!

I gav hinanden Haand og Ja,
For her og hist. Halleluja!
Hvad Gud tilsammenføier, groer
Fra Jorden op i Engle-Chor.
I Fryd og Lovsang knæler ned:
Alt Liv er født i Kjærlighed!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems