Silkeborg 1853

H.C. Andersen digt 1853

Silkeborg

Hvor Klostret stod ved Søens Siv
Bag Hedens Lyng og tunge Veie,
Nu rører sig et virksomt Liv,
De store Møllehjul sig dreie.
En lille Kjøbstad alt der groer,
Mod Aaen Ellene sig bøie,
I Danskens Høiland Ørnen boer,
Nær Hedens tusind´ Kjæmpehøie.

Et Stykke Danmarks Deilighed
Er Silkeborg, det maa man love,
Der Guden-Aa faaer Leilighed,
At se sig om i dybe Skove.
Nær Aaen Himmelbjerget staaer,
Det staaer saa fast som Norges Dovre;
I Mosen Storken kulsort gaaer.
Der er saa smukt og godt derovre!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems