H.C. Andersen “Billedstormerne”

Digtet er gengivet i Illustreret Tidende 7. februar 1875 side 202 med følgende bemærkninger: ” Et lignende Sagn, fra Zwinglis Tid, er givet af Schweitzer-Digteren Hagenbach i et Digt: “organisten”.

Baggrunden for digtet er utvivlsomt reformationen i løbet af første halvdel af 1500- tallet, hvor de reformerte oprørsledere teologiprofessoren Martin Luther (1483-1546) i Wittenberg og præsten Ulrich Zwingli (1484-1531) i Zürich m.fl. gjorde op med den katolske kirke, paven og pavehierarkiets eneret og måde at formidle og tolke budskabet i Biblen. Denne opgave skulle ingen have eneret på og skulle være muligt for enhver kristen.

Billedstormerne

Hensvundne Tid, Graven lagt,
Reis Dig igjen ved Tonernes Magt!

Til “Vor Frue-Kirke” den vilde Hob
Bruser afsted med Skrig og Raab;
Kirkens Billeder, Glands og Glorie
Er dem en Munke-Løgne-Historie.

Alterbordet og Messebogen
Skal kastes paa Baal i Kirkekrogen;
Alt hvad derinde var Helligt før,
Skal smides udenfor Kirkens Dør.

“Paven i Rom og hans Voxlys- sluk ud!
Riv isønder hver malet Klud!
Santa Madonna med sølvhvid Lilie
Skal styrtes ned!- Det er Folke-Villie.
Hurra! hu! ha! – til Vor Frue Kirke!
Med Øxer og Ild kan man Laasene dirke!”

– De storme derind. Hvilken døvende Larm!
Alt Røgen slaaer ud fra Vinduets Karm;
Det buldrer, som hørte man Afgrundens Sang;
Men gjennem den bryder Orgelklang.

Og klart ved Ildens glødende Skjer
De see- hvo er der, som sidder der?
En Munk i sin Kutte;de høre ham spille
Så blødt, så deiligt, som Ord fra Gud.
– Rundt om bliver stille!

Engles Sang er i Orgelet lagt;
Hvilken stor, unævnelig Magt!
Som en moders Kys på Barnets Mund,
Nu svulmende i samme Stund
Som Doms-basunen ved de Dødes Blund:

Ora pro nobis,
Santa Maria!
Ora pro nobis!

Da bryder i Rabb den vilde Hob:
“Det er Djævelens List! Det er Munke-Værk!
Lad flammerne være hans Messesærk!”
– Beggryden gløder, Orgelet brænder.
Hør nu Trompeten og Kjedeltrommen.
Den vilde Hob holder lystigt Dommen!
“Hurra! hu, ha!”

Hensvundne Tid i Graven lagt,
Ved Tonerne til Liv gjenvakt,
Svind hen igjen ved Tonernes Magt!

H.C. Andersen

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems