Vignetter til danske Digtere 1832 F. Høegh-Guldberg

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
F. Høegh-Guldberg (født den 26 Marts 1771. † 1853)

Til Kirkegaarden skotter Børneflokken,
De sorte Kors i Maaneskinnet staae,
I Huset sidder Bedstemo’er ved Rokken,
Dit smukke Digt hun læser for de Smaa;
De høre om „de Dødes stille Have“;
— Som Blomster-Urner staae de skumle Grave.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems