H.C. Andersen: Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle).

 Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle). Digtet blev trykt i “Søndags-Posten”, illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder. 13. Aargang, Nr. 588, 4. 4. 1875.

 Mit Barndoms Hjem

Nær Odense – Munkemølle,
hvor klostret sank i Gruus,
Der stod, som Du seer her i Billed’,
et lille Bindingsværks Huss.

Hvor var der festligt derinde,
naar pinseklokkerne klang,
Smaa hvide sommergardiner,
i Solskin om Vinduet hang.

Sancthansurt blev sat i bjælken,
og Kakkelovnen fik Glands,
De duftende Birkegrene
stod der med Skovmærkekrands

 Een Stue, et lille Kjøkken –
Og dog Alt saa stort og godt.
Der leged’ jeg Juleaften
Som siden paa Intet Slot.

Og Risengrøden og Gaasen
og Gnavposen -! hvilken fest
Vor jord er velsignet – det føler
i Barndoms Hjemmet man bedst.

H.C. Andersen

 Se hele manuskriptet her!

Teksten rettet for fejl den 8. april 2018.

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems