Taaren 1829

H.C. Andersen digt 1829

Taaren

— — hiin store Fader gav
Blomsten Dug og Øiet Taarer.
F. H. Guldberg.

Mit Hjerte er en Himmel graa,
Hvor Sorgerne som Kloder staae;
Saa underlig er deres Gang,
Derfor er Barmen dem for trang.
Græd kun, ja græd, saa faaer Du Ro!
Hver Taare, er en Verden jo;
En Verden fuld af Sorg og Lyst,
Der ruller fra det snevre Bryst.

Og har Du grædt dit Øie træt,
Da bliver Du om Hjertet let,
Thi Sorgen, om den end er stor,
I hine Taare-Verdner boer!
Og troer Du vel, at han som glad
Seer Krybet paa det mindste Blad,
Han, som det Hele stræber til,
At han en Verden glemme vil?

 H.C. Andersen

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Hør sangen “Tåren – Mit hjerte er en himmel grå” her!  Den findes i “Bogen Hjemvee – Underlige aftendufte” med CD’en med danske sange er fremført af Jeannet og Valdemar Ulrikkeholm og kan købes hos: Forlaget Havhesten ved Jeannet Ulrikkeholm Bygaden 51 f 2630 Taastrup. Tlf. 43529565 eller på mail jeannet.ulrikkeholm(snabel-a)c.dk. I øvrigt kan der henvises til hjemmesiden: www.jeannetulrikkeholm.dk

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems