H.C. Andersen: Mindedigte over Afdøde 2. Farvel til Kong Frederik den Syvende.

H.C. Andersen

Mindedigte over Afdøde 2.

Farvel til Kong Frederik den Syvende.

Nu kommer Kongens Liig! — Du Folkekære,
Du var saa mild og god mod Høi og Lav,
Du var saa dansk, som nogen Mand kan være,
Hav evig Tak for, hvad Du Danmark gav!
Du ærligt med os tunge Dage prøved’,
Og med os har Du Glædes-Taarer grædt,
Men nu er hvert et Hjerte dybt bedrøvet,
Det var groet fast til dit — thi bløder det.
Dit brast i Døden, trofast til det Sidste;
Mod Slesvigs Jord sig Øiet sænked’ ned.
Igjennem Taarer see vi mod din Kiste;
Farvel! I Gjerning staaer din Kjærlighed!
Og i hvert Bryst er reist et Danevirke,
Du veed det, seer det med forklaret Blik,
Mens Sørgeklokker lyde fra hver Kirke,
Og vort Farvel — Farvel, Kong Frederik!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems