Fem og tredsindstyve Smaavers 38.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
38.

I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjole,
Naar vi gjør Reisen til andre Sole!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems