Fem og tredsindstyve Smaavers 20. Til Maleren Gertner ved at see hans Portrait af Thorvaldsen

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

20. Til Maleren Gertner ved at see hans Portrait af Thorvaldsen

Hans rige Aand i Værker Danmark arver,
Ham selv vi eie gjennem Dig i Farver.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems