H.C. Andersen Bryllupssange 8. A. de Neergaard og O.C. Kahrs

H.C. Andersen

Bryllupssange 8.

A. de Neergaard og O.C. Kahrs

(11. Juli 1862).

Nu er den Tid, som allerbedst
Man vælge kan og kunde
Til Hjertets Fest, til Bryllupsfest:
I Pragt staaer Mark og Lunde;
Græshoppen paa sit Skinnebeen
Jo spiller op til Dandsen;
I Skoven hver en Bøgegreen
Snoer sig til Brudekrandsen.

I Kjærligheden underfuld
Just Lykkeblomsten trives,
Og den fra Himlen er et Guld,
Som Menneskene gives;
Thi hvor to Hænder holder fast
I Gud og Kjærligheden,
Der blomstrer frem trods Stormens Kast
Et huuslivs skjønne Eden.

Hist, hvor i Blomster Lyngen staaer,
Nær Fjord og grønne Skove,
Vi ville gaae til Præstens Gaard,
Der godt er, tør vi love!
Ja, hyggeligt, velsignet godt
I Kammer og i Stue,
Den Gaard er et Aladdins Slot
Ved Præsten og hans Frue.

Men først endnu et lille Ord:
Vi Parrets Skaal udbringe!
Lad saa til Mariager Fjord
Et vældigt Hurra klinge!
Som Echo svare det igjen
Ved Foraar og ved Sommer,
Hvergang en glad og trofast Ven
Til Præstegaarden kommer!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems