,,Vi er i Marts, men Martsviol ”

H.C. Andersen digt 1850

Nogle Viser: III

,,Vi er i Marts, men Martsviol ”

Mel. Der var engang en tapper Mand.

Vi er i Marts, men Martsviol
Kun sees i Rude-Isen,
Man selv maa bringe Foraars-Sol
Og „Fatter“ bringe Visen!
Her er vi jo den gamle Stok,
(Det sagt er med Poliskhed)
:,: Og more os det skal vi nok,
Vi har jo Ungdoms Friskhed! :,:

See Stuen her, hvor pompeiansk,
Nei, det er den ved Siden,
Herinde, her er østerlandsk,
Med Nyden hele Tiden.
Hver Væg et Billedgalleri,
Imens vi kildre Ganen,
:,: Paa kjøbenhavnsk kaldt Poesi,
Paa østerlandsk: Divanen! :,:

Det er omtrent eengang hvert Aar,
Vi her slaae Basserallen,
I Danmarks ny Historie staaer
Det ei — spørg kun von Allen!
Men det er ligemeget det,
Vi ærgre os slet ikke.
:,: Vi svinge Hue og Kasket,
Vor egen Skaal vi drikke! :,:

Har Tiden ingen Martsviol,
Saa har den her „Slukefter“!
Din Skaal, min Skaal, vort Selskabs Skaal,
Hurra, af alle Kræfter!
Her er gemytligt friskt og sundt,
Og ingen Rigsdags Tanker,
:,: Drik ud dit Glas, det er Dig undt,
„Hvil Hoved paa et Anker!“ :,:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems