Fem og tredsindstyve Smaavers 60. Til Fru J. L. Heiberg da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen (Den 30te Marts 1853)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
60. Til Fru J. L. Heiberg da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen (Den 30te Marts 1853)

Da Du laae Døden nær, stor var vor Sorg,
For Kunstens Skyld Gud lod Dig Sundhed vinde!
Velkommen atter i din Kongeborg,
Du ædle Qvinde, sjeldne Kunstnerinde.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems