H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 8. Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død.

H.C. Andersen

Mindedigte over Afdøde 8.

Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død.

November 1864

Det er en Trængsels Tid med Tab paa Tab;
Mens Blod er flydt og Blod er til at græde,
Gaaer Døden frem mod Kunst og Videnskab,
Det Danevirke med sin Fod at træde.

Vor Herlighed, En efter Anden døer,
Ydmygede og smaa vi staae tilbage;
Der ruller over Danmark tunge Søer.
Farvel, I Storheds Svaner, som bortdrage!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems