H.C. Andersen Leilighedsdigte 30. Paa Balletskolen

H.C. Andersen Leilighedsdigte 30.

Paa Balletskolen

den 18de Februar 1862.

Paa “Dandseskolen” gaaer en Dands
Af Scenens bedste Kræfter;
Humeur og Ungdoms-Sind har Glands,
Saa at det straaler efter.
Og her er Dandsens rette Sted,
Her er den ganske hjemme;
See, det er der en Tanke ved,
Den maa man ikke glemme.

Lad Sneen fyge udenfor,
Lad Vintrens Storme sjunge,
Her aander Vaaren, den er vor,
Her er vi Alle unge!
I Kunstnerhjertet Ungdom boer,
Her kan det Solskin finde;
Det strømmer fra en Blomsterflor,
Hver Blomst — en ædel Qvinde!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems