Danmark 1852

H.C. Andersen 1852

Danmark

Blev afsjunget ved Landmands-Mødet i Kjøbenhavn, October 1852.

Er Grunden god, saa er der godt at bygge
Og god er Grunden i det danske Land.
Her rister Ploven Runer til vor Lykke,
Her skyder Guld op ved den aabne Strand;
Et Californien med Korn er Landet,
En Urtegaard midt i det friske Hav;
Her hæves kan fra Jorden og fra Vandet
En Rigdom, Gud os i sin Naade gav!

Ved Aandens kløgt Naturens Kræfter bindes,
Og i det Godes Tjeneste de gaae;
Hvad Sandt og Godt er, som ved kløgten vindes,
Vil fra sig selv Velsignelse udsaae.
I Sammenhold er Styrke, den vi love,
Og Fliden seer igjennem Sandheds Glar,
Selv Jyllands Heder staae med store Skove,
Saa deilige, som Silkeborg dem har!

Reist staaer en Festhal her, see hvert dens Smykke,
See hvad vor egen Jordbund har bragt frem!’
Vi af vor Rigdom kan sligt Tempel bygge,
Velsignet er dog Danmark, Du vort hjem!
Du Kornland, krandset ind af Bøgeskove,
Med Sundheds Luftning fra den friske Strand,
Gid Sværdets Jern nu smedes maa til Plove,
I Fred udfold din Kraft, vort Fædreland.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems