Med en Hund

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med en Hund

Her er en Hund, og den er stor,
En Hund var hans Faer, en Hund hans Moer.
See, hvor han gloer!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems