H.C. Andersens digt: Ved Bertel Thorvaldsens jordefærd den 30 marts 1844 ( Til Musik af Hartmann)

H.C. Andersens digt

Ved Bertel Thorvaldsens jordefærd den 30 marts 1844

 ( Til Musik af Hartmann)

Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand
i din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en stolthed for vort folk og Land
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i verdenen ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!
Sin sendelse paa Jorden har han endt –
Vi har ham seet og kjendt!

Hans Liv var Lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et præg deraf, et Storheds Præg for Norden!
Opløs dig Sorg i sang ved Kistens Fjel!
I Jesu Navn, sov vel!

H.C. Andersen

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems