Fem og tredsindstyve Smaavers 19. I en ung Dames Stambog

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

19. I en ung Dames Stambog 

Hvor Rosen helder sig til Husets Muur,
Mens Skyen speiler sig i Fuur-Søen,
Og Alt er Sang fra Nattergal til Frøen,
Der i den rige danske Skov-Natur,
Nedstiger Englen fra en bedre Zone,—
Jeg veed et Hjerte der, som er hans Throne!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems