Vignetter til danske Digtere 1832 P. M. Møller

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
P. M. Møller (født den 21 Marts 1794. † 1838).

Digtertræet staaer i Danas Have,
Speiler stolt sig i den sølvblaa Strand,
Liden Fugl fik Sangens bedste Gave,
Tone-Nectar han forstaaer at lave,
Synger Glæde over Danmarks Land.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems