Sang i Skoven

H.C. Andersen digt 1845

Sang i Skoven

Afsjunget ved Studenter-Sangforeningen.

Her under Skovens grønne Tag
Vi samles ungdomsglade,
Vi plukke vil en Sommerdag
For Hjertets Minde-Blade.
Vi Solskin har i vort humeur,
Og Lystigheden aldrig døer,
Der hvor Studenten kommer.

Vi synge fra det grønne Blad
I en harmonisk klynge,
Om Aar saa er vi skilte ad,
Men nye Slægter synge.
Vi er´ som Skov og Melodi,
Et Løv, der er Afvexling i,
Men Stammen staaer og bliver.

Éen vorder Bibelsprogets Tolk,
Derovre midt i Lyngen;
En Anden sprætter døde Folk,
Og der forgaaer al Syngen.
Éen bliver Byens Politi,
Dog gamle Sanges Melodi,
Vil tidt for Øret klinge!

Vi huske, vi paa Snekken foer,
Os bar de blanke Vover,
Forneden de, men Sangens Chor
Og Himlen ovenover,
Vi huske Videts Bølge-Slag,
Vi huske denne Skovturs Dag
Vor sang, vort Venskab! — hurra!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems