De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger

H.C. Andersen 1841

De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger.

 (Festen i Studenterforeningen den 20. November 1841).

Man skilte Skandinavien
I tre ulige Dele,
Men Kunst og Videnskab igjen
Forbandt dem i eet Hele!
Høit Sangen lød med Flamme-Ord,
Den slagne Vunder læger,
Og Sangens Mester her i Nord
Er: Adam Oehlenschläger!

I Norge paa det stolte Fjeld,
Hvor Fossens Elve bruse,
Har store Minder deres Væld,
De gjennem Verden suse;
Hvo gav dem Vinger, gav dem Lyd?
En Storhed os bevæger!
Og Norden nævner da med Fryd,
Dig: Adam Oehlenschläger!

Skarpt som et Sværd laae Øresund
Imellem Nabostrande,
En Rosengreen en Morgenstund
Forened’ disse Lande;
Hver Rose aanded’ Poesi,
Hver Blomst var Sangens Bæger,
Hvo mægted’ dette Trylleri?
Du, Adam Oehlenschläger!

Den vilde Fos og Birkens Hang,
De danske Kjæmpehøie,
De staae, o Digter, ved din Sang
I Solglans for vort Øie.
Ved Dig en Digter-Sol oprandt,
Den Norden vederqvæger;
En Sang, eet Hjerte os forbandt,
Hil Adam Oehlenschläger!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. Anden Udgave. Kjøbenhavn C. A. Reitzels Forlag 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems