Runerne 1842

H.C. Andersen 1842

Runerne.

Cantate ved Deres Høifyrstelige Durchlauchtigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels Formæling den 26de Mai 1842.

(Musik af H. Rung)

Chor.
Klinger, I Harper og Cymbler!

Sang.
Der ligger et Slot i Danmark med hegn af Rosentræer,
I Maaneskin leged’ ved disse den lette Alfehær;
Den allersmukkeste Rose de kyssed’ på Mund og Kind,
Usynlige Runer da voxte i alle Blade ind.

Chor.
Klinger, I Harper og Cymbler!

Sang.
To Børn af kongelig Stamme de nævned’, de for dem bad,
De Tvendes hele Historie blev een paa hvert et Blad.
Den læstes i Morgenrøden af Alfernes hele Hær,
En Rose er et Mysteriel hvad læste hver især!

Chor.
Klinger, I Harper og Cymbler!

Solo.
“Hun danser i Barne-Rækken
Som Sylphiden svævende let!
Hun læser i Bogen ved Bækken,
Den risler derom en Sonnet!

Hun er den kjærligste Datter,
Saa smuk og saa hjertensgod,
Et Rosenblad ikke omfatter
Saa herligt et Rosen-blod!

Qvartet.
See der, som en kæk Ungarer,
Saa kraftig, saa slank og saa skjøn,
Paa Gangeren lystigt Han farer,
Man seer det er en Fyrste-Søn!

Terzet.
Hun smiler og svinger med Klædet,
Han er hendes Barndoms Ven,
Hendes Fryd ham tidt har glædet,
Hun hans Sorg har deelt igjen!”

Sang.
Igjennem Kirken høit Orgelet runger,
Rørt hun sin Daabs-Pagt gjentager der;
Ej hun veed hvad Droslen udenfor sjunger,
Tanken er hos Cherubernes Hær.
Gud alene raader for Lykken.

Ved Rhinen under de grønne Ranker
Sidder ved Bogen en Fyrste-Søn,
Til Rosen i Danmark flyve hans tanker,
Ned til ham flyver Tanker i Løn!
Gud alene raader for Lykken.

Qvintet.
Kjærlighed! Du Hjertet bringer
Hele Paradisets Lyst!
Kjærlighed! På dine Vinger
Flyve vi til Himlens Kyst!

Sang.
Mel. Hr. Peder kasted’ Runer
Paa Rosens Blade Runerne de skreve,
Ved Alfers Uskyldskys de Runer bleve!
Nu Droslen slaaer i Birken,
Den hilser på de To,
Som vandre hjem fra Kirken
Livsglade, fyldt med Tro!
Gud med Dem! bede hvert et Hjerte,
I hver Fryd, under hver en Smerte:
Gud med dem!

O læs dog de Bade til Ende.
Sig, hvad skal skee?
“Sin Skæbne Ingen tør kjende,
Ingen i Fremtiden see!”

Chor.
Klinger, I Harper og Cymbler!

Sang.
Vi Alfer er saa glade! vi dandse saa jublende hver!
Der ligger et Slot i Danmark med Hegn af Rosentræer,
I deiligt Solskin her sidder det Brudepar ungt og smukt,
Vi bringe dem Havens Blomster og Træets bedste Frugt!

Chor.
Klinger, I Harper og Cymbler!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter”. Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems