H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 7. Jonas Collin. (1861.)

H.C. Andersen

Mindedigte over Afdøde 7.

Jonas Collin.

(1861.)

En kraftig Villie og et Hjerte stort
Og varmt for alt det Herlige og Rette
Fik Du af Gud. Du har din Gjerning gjort,
Den paa din Grav som Monument vi sætte.

Dit danske Sind var ei af mange Ord,
I Stilhed virked’ Du; nu bølger Sæden.
Tak for det meget Gode! Vidt det groer,
Mens Du som Christen vandrer ind til Glæden.

Paa Hjemmets Arne Ilden brændte ud;
Nu sidder Sorg i Sammenholdets Stue.
Din Længsel bar i Jesus Dig til Gud.
— En Haandfuld Aske her — Hist Livsens Lue!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems