H.C. Andersen digt 1846: Ung Elskov

H.C. Andersen digt 1846

Ung Elskov

I.

I Kjærlighed er ingen Sorg for tung,
O, hvad er selv at lide og at savne!
Hvor det er lykkeligt at være ung,
Men lykkeligst sin unge Brud at savne.

II.

Man har et Sagn om Nøkken.
Jeg troer det er om mig selv!
Jeg ogsaa sidder med Harpen
I Livets brusende Elv.
“Du bliver dog aldrig salig!”
Tilraaber hun mig og gaaer.
Ei seer hun hvor dybt jeg græder,
— Bølgen over mig slaaer!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems