Thorvaldsen II. Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen

H.C. Andersen digt 1847

Thorvaldsen II.

 Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen.

October bliver man Student,
At sige, naar man staaer sin Prøve,
Kan Græsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes Kunst udøve;
Fortælle snildt hvad Klio skrev —
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men Du fik stoltest Borgerbrev,
Thi Du i Marmor svared’.

Du blev Student, og Du kan troe,
Just i October maa det være.
Du hugged’ Dig igjennem jo,
Saa Talemaaden kom til Ære.
“Hvad giver op Du af Homer?”
Blev spurgt, og man jo vented’ Blade;
Da formed’ Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.

Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du Plastisk gav, Du fatted’ Manden.
Du dristig Skjønhedscirklen slog,
Beregned’ alle Former nøie,
Og i Historien Du tog
Jo Klio selv den høie.

Man spurgte Dig i Christendom,
Og Du lod Stenen for Dig tale;
Saa Christus i vort Tempel kom,
Med Kraft og Mildhed at husvale.
Svar gav Du i Astronomi,
Saa selv Copernikus gjenleved’ ;
Dit Marmor-Ord er Poesi,
Slig Stiil har Du os skrevet.

Dansk og Latin med Marmor-Ord,
Du talte, saa det Døde leved’.
De bleve hørt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bæved’.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,
Hvert Øie er en Glædes-Kjerte;
Hvo elsker og beundrer meer,
End just det unge Hjerte!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems