Vignetter til danske Digtere 1832 J. Thiele

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
J. Thiele (født den 13 December 1796)

Hvad Sphinxen ridsed’ i det dybe Sand,
Det løste Barnet for den ældre Mand,
Du trykked’ Kys paa Rosens fine Blad,
Og et Sonet paa hvert af disse sad.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems