Vignetter til danske Digtere 1832 T. Overskou

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
T. Overskou (født den 11 October 1798).

Du slog dog Kjøbenhavnerne en Plade,
Slet ingen tænkte: det er ham;
Snart Øster- og selv Vestergade
Forstened’ stod som Loths Madam.
Man sagde først: gaae han af Dandsen!
Nu tog Du Maske, vandt da Krandsen.
— Er’ vor Tids Mennesker ei meer,
Ved Dig vor Efterslægt dem seer.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems