Ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl

H.C. Andersen 1842

IV

Sang

Ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl,

den 3die Juni 1842.

Hen over Armods Vraa går Storme vilde,
Der er i Verden megen Sorg og Nød,
Dog, Menneskenes Hjerter ere milde,
Og Balsambladet groer hvor Taaren flød.
EI længer fattigt Barn forladt må være,
Mens Moderen gaaer ud at skaffe Brød,
Et Hjem det har, Hvor Hjertet kun kan lære
At elske, være godt, som Gud os bød.

I Smaa har seet den Riges milde Øie,
Hver Moder Eder saae med Moderblik;
Den gode Gud kan Alt til Lykke føie,
Hvor ringe Plads vi end i Verden fik!
Tidt vil, som ældre, dette Sted I mindes,
Hvor I har leget, sjunget, været glad,
Og lært, hos Riig og Fattig Hjertet findes,
Det rummer mere Kjærlighed end Had.

Held dette Huus! Et Navn vi paa det sætte,
Et Navn, som intet Hjerte glemme vil,
Den gode Konges: Frederik den Sjette,
Velsignelse jo knytter sig dertil.
Nævn Navnet tidt, Du lille Dreng og Pige,
Selv hos vor Herre har han Danmark kjær,
Hver Gang Du dette hjemmets Navn maa sige,
Du nævner Ham, som vi velsigne hver!

Hvo nu for os er Landets Fader, ville
I snart forstaae og skatte meer og meer!
Hvo Landets Moder er, det veed Du Lille,
Thi med en Moders Sind hun paa Dig seer.
Gud glæde Dem og hele Danmarks Rige,
Gud glæde Ham, hvis Navn vi Huset gav!
Gid Kjærlighed og Brodersind maa stige
Ved hver en Slægt, der synker i sin Grav!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems