Weyse (Ved hans Jubilæum)

H.C. Andersen digt 1844

Weyse

(Ved hans Jubilæum)

Naar Barnet fik den christne Daab
Naar Brudens Sjæl var Fryd og Haab,
Orgelet bruste!
Det bruste høit over Kirkens Fjel,
Det bruste, som Hymne og Livets Farvel.
Weyse spillede Orgel!
Her sad han et halvhundred* Aar;
Om Livets Storme, Himlens Vaar
Orgelet bruste!
Det bruser i Dag af egen Magt,
En Guddoms Gnist er i Orgelet lagt;
Weyse spillede Orgel!

H.C. Andersen

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems