H.C. Andersen Leilighedsdigte 28. Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum

H.C. Andersen Leilighedsdigte 28.

Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum

den 17de December 1860

Det er det gamle Kjøbenhavn
Det nye med tilvisse,
Der glade juble her dit Navn;
Din Festdag samled’ disse.
Du har i et halvt hundred Aar
Stræbt for vor Ret og Hygge,
Lagt Liv ind i, hvad skrevet staaer:
“Med Lov man Land skal bygge!”

Et halvtaarhundred snart foer hen
Med Dampkraft, — Dampen raader!
Der blev brudt ned, reist op igjen,
Løst Gaader og lagt Gaader.
Du groede i den gamle Grund,
Men løfted dine Grene
Ind i den Ny’ Tid; frisk og sund
Den maatte Kraft forlene.

Alt Godt og Dygtigt trives maa!
Du stræbte for det Rette.
Hvor i det Ny kun Godt Du saae,
Greb Hjertet efter dette.
Du værned’, vaaged’, stod paa Vagt,
Bekjæmpede det Slette;
Dig være bør et Hurra bragt,
Som Hjertet bringer dette.

En Sum af Minder flyve nu
Dig vistnok gjennem Tanken,
Ved Et og Andet vi som Du
Fornemme Hjertebanken;
Hiin gamle Tid, — dit Ungdoms Tog!
Der Minderne sig flette
Om Frankrigs Ørn og Dannebrog,
Om Frederik den Sjette!

I Tiden vexled Meget om
Men ei dit Sind og Hjerte.
Se, derfor Kongebyen kom
Med Øiets Blus og Kjerte;
Thi ærlig Stræben faaer sin Løn;
Af Hjertet her istemmes:
Tak være Dig, du Danmarks Søn,
Hvad godt er, skal ei glemmes!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems