H.C. Andersen: “Tunge Timer”

Digtet “Tunge Timer” af H.C. Andersen er udgivet i Illustreret Tidende 13 juni 1875

Tunge Timer

Vor Tid skriver nu paa sin Viisdoms Bog
Er det Godt eller til det Værre?
Det er forfærdeligt at blive så klog
At man ikke troer på Vorherre!

O det var bedre for Hver og Een,
Der forager hver fattig Begavet,
At om hans Hals hang en Møllesten,
Og han laa dybest i Havet.

Nu alle Overmaals Kloge veed,
Gud skabtes ved Menneskets Snille
Og Mennesket er “Ufeilbarlighed”,
Et Grundstof er Livets Kilde.

Alt hvad vi stræbte og leved’ og led
Udslukkes med Livets Flamme.
I et Bundløst Intet synke vi ned,
Ondt og Godt er Et og det Samme.

O evige Gud, bliv hos os! Bliv!
I Dig og ved dig Alt er givet
Forund os i Naade ” det evige Liv”
Og Erindring om Jordelivet!

H.C. Andersen

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems