Vignetter til danske Digtere 1832 J. Zelitz

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
J. Zelitz (født den 26 Januar 1761.† 1821).

Din muntre Skjæmt og Sangens raske Toner,
Var’ mere værd end mange Fyrsters Kroner.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems