H.C. Andersen digt: Fyen og Schweitz

H.C. Andersen digt

Fyen og Schweitz *)

5de Juli 1875

Odins Ø med Palnatokes Grav
Med susende Skove ved det rullende Hav,
Fyen, hvor jeg fødtes til Tankens Lyn
Mellem vilde Roser og Humleduft!
Velsignet dit Solskin, velsignet din Luft!

Mægtige Schweitz med Gletschernes Bulder,
Du minder mig sært om, naar Nordsøen ruller.
Schweitz! Wilhelm Tells og Skyernes Land!
Genfersø med den blomstrende Strand!
Skal her mit Støv under Hængepilen
Blomstre og groe og dog finde Hvilen,
Medens mit Livs Lyn bevares i Væren? —
Gud være takket! Ham evig Æren!

*) Andersens næstsidste Digt.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems