H.C. Andersen Fædrelandske Digte under Krigen (1848-1851) Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar (1851.)

H.C. Andersen

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

Hilsen af norske og svenske Frivillige,

som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar

(1851.)

Mel. Hvor herligt er mit Fødeland.

Velsignet er den Dag i Dag!
Velkommen Kammerater, brave!
I har sat Danmarks Led i Lave,
Stærkt Gjerdet blev ved hvert et Slag.
— Glad Norsk og Svensk sig stilled’ begge
Med Danebrog i Danskens Række;
:,: Fostbroderligt flød Nordens Blod;
Vi er jo samme Slægt og Rod. :,:

Og derfor nu med Hjemmets Flag,
Som mellem Dannebrog vi svinge,
Vi Hilsner fra vor Hjemstavn bringe;
Gud var med Danmarks gode Sag.
Høit Glædens Kirkeklokker klinge,
De Løver mellem Hjerter springe;
:,: Den Graad, som nu i Øiet staaer,
I Sang vil straale tusind’ Aar. :,:

Naar Sørgebud fra Danmark klang,
Hvor Birken groer og under Fjeldet,
For Danmarks Nød blev Taarer fælded’;
Nu lyder Nordens Fryde-Sang,
Igjennem Kattegat og Sundet
Den bruser: „Dansken Sei’r har vundet!“
:,: Velkommen brave Kammerat!
Hurra, den tappre Landsoldat! :,:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems