Fem og tredsindstyve Smaavers 35. Storken.

H.C. Andersen digt 1854
Fem og tredsindstyve Smaavers
35. Storken.

Storken bringer os alle de Smaa,
Bringer han rigtigt mange,
Saa skal han Characteren faae:
,,Udmærket godt med Slange”.

Kilde: H.C. Andersen “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems