H.C. Andersen: “I Afrika”

Digt af H.C. Andersen 1862

I Afrika

Jeg er ovre i Marokko
er det ei et Eventyr
Norden for mig er Europa,
Der jeg seer Trafalgars Fyr.
havets brænding har en susen,
toner fra den danske Strand,
Selv i Afrika jeg synes,
jeg er nær mit Fædreland;
Benners stemme kan jeg høre,
alt det Skjønne kan jeg see,
Lad det snee der, Skyen dryske
Mandelblomster, Jule-Snee
Lad det ruske , lad det regne,
Vinden gaae til Marv og Been
I Aartusinder dog grønnes
der den friske Bøgegreen.
Danmark Nordens ældste Rige
Engang stort, men lille nu,
Grændsen lille, Ungdoms Sindet
det har Storhed, den har Du!
Jeg i havets Susen hører
Toner fra den danske Strand,
Hører Du igjen mit hjertes
Banken, Du mit Fædreland?

Tanger, den 6te November 1862
H.C. Andersen

H.C. Andersen har skrevet digtet ” I Afrika” under sit ophold i Tanger. Han rejste fra Gibraltar til Marokko og Tanger den 2 november 1862 og blev i Afrika til den 9 november 1862 , hvor hjemrejsen påbegyndtes.