Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger. X. B. v. Beskov

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen
 
Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger.
 
X. B. v. Beskov

 (Stockholm 1850.)

Du Kjærlige, Du Milde, med et Hjerte som Faa,
Bramfri, som altid den sande Aand man saae,
Beskeden og saa rig dog paa Digtekunstens Skatte;
— I disse fattige Ord, dit Billede jeg satte

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems