Fem og tredsindstyve Smaavers 39. Med mit Portrait, til en ung Dame

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
39. Med mit Portrait, til en ung Dame

Naar disse Omrids for din Tanke stige,
Da vil Du mindes “Hjertets Melodi”;
Siig da: “Jeg har ham kjær!”— Du tør det sige,
Man veed, Du mener kun min Poesi!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems