Et Vinterparti 1831

H.C. Andersen digt 1831

Et Vinterparti.

Det dundrer stærkt under Hestens hov,
Thi fast ligger Sneen i den sorte Skov;
See, Fuldmaanen skinner fra Himlens Scene
Mellem de nøgne Grene.

En hob Kosakker til Hest vi see,
De leire sig her paa den hvide Snee;
Stærkt Hestene dampe, og bundne sammen
Staae de ved Bøgestammen.

Nu tændes et Baal ved den store Bøg.
Se den røde Ild med sin sorte Røg,
Og Mændene, som i Sneen sammen
Sidde rundtomkring Flammen.

Bruunguul er Kinden, mørkt hvert Blik,
De drikke den klare, skarpe Drik;
Men over dem, høit paa de tynde Grene
Sidder en Flygtning ene.

Han tør ei aande, stift ser han frem;
Men Tanken flyver mod fjerne Hjem,
Saa langt hiin Side af Rhinens Vover,
Hvor hans Pige sover.

Hun sig drømmer sig hos ham Favn i Favn;
Hun hører ikke den sultne Ravn,
Der skriger sit: “dobbra!” saa mange Gange,
Mod den sørgende Fange.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. Anden Udgave. Kjøbenhavn C. A. Reitzels Forlag 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems