H.C. Andersen: Kongehuset 7 Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst til det Kongelige Akademi for de skjønne Kunstner

H.C. Andersen

Kongehuset 7

Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst til det Kongelige Akademi for de skjønne Kunstner

den 31de Marts 1860

I Kunstens Hal vi træde ind
Med Andagt, som var det i Kirken!
Du, Konge, kongelig i Sind,
Beskytter, Hjertevarm, vor Virken!
Saa dansk, saa ligefrem, saa tro!
Med Dig i Kjærlighed vi groe!

Gid Du, o Konge, frydes maa
Ved, at fra Kunstens danske Ager
Guldhorn, med Aandens Indskrift paa,
Man frem til Verdens Undren drager.
Ved hvert, der lyser frem i Pragt,
Er Glands og Magt til Danmark lagt!

I Kunsten Sundhed, Kraft og Glød!
Den løftes til et Dannevirke!
Gid Seirens Rose, frisk og rød,
Fra Kunstens høitidsfulde Kirke
Udfolde for Dig Blad ved Blad
Og gjøre Dig og Danmark glad!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems